Ejendomshandler

Kan jeg ikke bare få en skødeskriver til at skrive skødet?

Jo, det kan du da sikkert. Men ville du også lade din bager skifte tag på dit hus, og ville du føle dig tryg, hvis din grønthandler skiftede bremseklodser på din bil? Nej, vel!

Det er så få gange i dit liv, at du køber lejlighed eller hus. Og det er en beslutning, der har indflydelse på dit liv mange år fremover. Derfor skal du være sikker på, at du får en ordentlig rådgivning.

Når du er ved at være tæt på beslutningen om at købe, kan du være sikker på, at sælger har haft flere professionelle rådgivere med. Det er banker, advokater og ejendomsmæglere.

Du bør kontakte os så tidligt som muligt i købsprocessen. Så får du rådgivning hele vejen, og du får mest for pengene.

Købsaftalen og ikke skødet er det helt centrale element i en ejendomshandel. Her er alle handelens aftaler nedfældet. Derfor gennemgår Jens Hoffmeyer personligt alle købsaftaler, der indgår til kontoret. Du drøfter købsaftalens vilkår med Jens Hoffmeyer, og det er også med ham du aftaler

  • om aftalen ser fornuftig ud.

  • om alt det juridiske er i orden.

Når Jens Hoffmeyer har godkendt købsaftalen, og finansieringen er på plads, indledes den næste effektive proces. Efter lange og drøje indkøringsvanskeligheder ser det ud til at tinglysningssystemet er ved at fungere. Vi sørger derfor for at alle oplysninger bliver korrekt indtastet i det digitale tinglysningssystem. Underskriften af skødet foretages enten af køberne selv, hvis de har digital signatur og ellers af Jens Hoffmeyer i henhold til en fuldmagt som køberne underskriver til Jens Hoffmeyer. Det afsluttende dokument i enhver ejendomshandel er refusionsopgørelsen som også udfærdiges her på kontoret.

Salæret for alle ekspeditioner, rådgivning og berigtigelse af handlen er kr. 8.000,- inkl. moms.

Dette salær omfatter følgende bistand:

  • Grundig og kritisk gennemgang af købsaftalen.

  • Undersøgelse af indhold af tingbogsattest.

  • Tjek af ejendomsskattebillet, kommunalt oplysningsskema og forureningsoplysninger.

  • Kontrol og accept af, om alt det juridiske er i orden.

  • Alle nødvendige indtastninger og øvrige ekspeditioner til brug for tinglysningen af skødet samt al kontakt til tinglysningskontoret, indtil der foreligger et tinglyst, anmærkningsfrit skøde.

  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse, samt alle ekspeditioner forbundet hermed.


Kontakt os telefonisk - det er gratis

Velkommen

Ejendomshandler

Testamenter

Dødsboer

Selskaber

Foredrag

Målsætning

Kontakt os


Jurafirmaet Jens Hoffmeyer          Rådhuspladsen 16          1550 København V          Telefon 33 18 83 00          E-mail: